O mnie

Wykształcenie :
2018 Egzamin specjalizacyjny w zakresie rehabilitacji medycznej
2010 Egzamin specjalizacyjny w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2008 Obrona pracy doktorskiej na temat: Ocena stężenia wybranych metaloproteinaz w płynie stawowym w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. tytuł : doktor nauk medycznych
2006-obecnie Asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji UM w Lublinie
2005-obecnie Pracownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa w Chełmie
2003-2006 Wolontariusz w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym WSS w Lublinie
1995-2001 Akademia Medyczna w Lublinie wydział: lekarski tytuł: lekarz medycyny
1990-1994 I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe :
2001-2002r. Staż podyplomowy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie
2003-2006r. Wolontariusz w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym WSS w Lublinie
2005-obecnie Pracownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa w Chełmie
2006-obecnie Asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2010-obecnie Pracownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

 

Staże zagraniczne : 
2005r. październik/listopad – Staż w Klinik für Orthopädie und Sportortopädie der Technischen Universität München pod kierownictwem prof. Reinera Gradingera

2008r. sierpień – Staż w LKH Stolzalpe Orthopaedic Department I - Murrau Austria pod kierownictwem Doz. Dr. S. Hofmanna

2015r. wrzesień/październik - stypendium w Uniwersyteckim Szpitalu na Oddziale Ortopedii i Traumatologii w Bazylei pod kierownictwem Prof. Niklausa F. Friedericha - Szwajcaria - stypendium ESSKA DePuy Synthes Degenerative Joint Fellowship

Dr n. med. Jaromir Jarecki

Dyplomy i certyfikaty

Publikacje

 1. Fat tissue and synthesized by her adipokines as markers indicating the development and progress of osteoarthritis. [AUT.] JAROMIR JARECKI, AGNIESZKA TOMCZYK-WARUNEK*, MATEUSZ WICHA, ANNA HORECKA, RUDOLF BLICHARSKI, MACIEJ DOBRZYŃSKI. Wiad. Lek. 2020 t. 73 nr 9 cz. 1 s. 1818-1823, bibliogr. poz. 31. DOI: 10.36740/WLek202009102
 2. Hyaluronic acid in orthopedics. [AUT.] JAKUB KOSIŃSKI*, JAROMIR JARECKI, JOANNA PRZEPIÓRKA-KOSIŃSKA, MAGDALENA RATAJCZAK. Wiad. Lek. 2020 t. 73 nr 9 cz. 1 s. 1878-1881, bibliogr. poz. 40. DOI: 10.36740/WLek202009114
 3. Ischemic spinal cord injury following aortic stent graft implantation - case study. [AUT.] MAGDALENA SOBIECH, KAROLINA TURŻAŃSKA*, JAROMIR JARECKI, ALEKSANDRA SZOPA. Wiad. Lek. 2020 t. 73 nr 9 cz. 1 s. 1882-1887, bibliogr. poz. 45. DOI: 10.36740/WLek202009115
 4. Total shoulder arthroplasty, an overview, indicatins and prosthetic options. [AUT.] MATEUSZ WICHA*, AGNIESZKA TOMCZYK-WARUNEK, JAROMIR JARECKI, ANNA DUBIEL. Wiad. Lek. 2020 t. 73 nr 9 cz. 1 s. 1870-1873, bibliogr. DOI: 10.36740/WLek202009112
 5. Early, posttraumatic, frontal instability of the knee joint deriving from damaged medial collateral ligament, after total knee arthroplasty, complicated with wound dehiscence and Clostridium difficile infection in a 70-year-old patient. [AUT.] BARTOSZ POTOCZNIAK*, ARTUR DZIEDZIC, PIOTR KOSIOR, MARCIN BĄK, TOMASZ BLICHARSKI, TERESA MASSALSKA-MAŁECKA, JAROMIR JARECKI. J. Educ. Health Sport [online] 2019 vol. 9 nr 2 s. 192-198, bibliogr. DOI: 10.5281/zenodo.2561234
 6. Pilon fracture of the tibia with severe complications in a 42-year-old patient - case report. [AUT.] ARTUR DZIEDZIC*, BARTOSZ POTOCZNIAK, MARCIN BĄK, TOMASZ BLICHARSKI, URSZULA DZIEDZIC, TERESA MASSALSKA-MAŁECKA, JAROMIR JARECKI. J. Educ. Health Sport [online] 2019 vol. 9 nr 2 s. 183-191, bibliogr. DOI: 10.5281/zenodo.2561214
 7. [Recenzja]. [REC.] JAROMIR JARECKI. W: Osteoporoza : współczesne podejście. Red. nauk. Mirosław Jabłoński, Tomasz Blicharski s. 96, W Gabinecie Lekarza Specjalisty : choroby reumatyczne ; 2019/2. Warszawa 2019, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 9788320058451.
 8. Starzenie się chrząstki i możliwości terapeutyczne.(Cartilage ageing and treatment possibilities.). [AUT.] JAROMIR JARECKI. Wiad. Lek. 2019 t. 72 nr 9 cz. 1 s. 1671-1675, bibliogr. poz. 36, sum.
 9. Zaburzenia postawy ciała u osób starszych w ocenie statycznej.(Postural disorders in the elderly in static assessment.). [AUT.] MAGDALENA SOBIECH*, MAGDALENA ZAWADKA, MACIEJ KOCHMAN, JAROMIR JARECKI, TOMASZ BLICHARSKI, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. Wiad. Lek. 2019 t. 72 nr 9 cz. 1 s. 1703-1707, bibliogr. sum.
 10. Kolano i goleń. [AUT.] ŁUKASZ MATUSZEWSKI, JULIAN DUTKA, MAREK SYNDER, JAROMIR JARECKI, PAWEŁ SKOWRONEK, WOJCIECH WIDUCHOWSKI, ANDRZEJ BOROWSKI. W: Ortopedia i traumatologia : podręcznik dla studentów medycyny. Red. nauk. Andrzej Nowakowski, Tomasz Mazurek Poznań 2017, Wydawnictwo Naukowe Exemplum, s. 631-674, bibliogr. poz. 86, 978-83-62690-28-2.
 11. Severe spasticity management: ultrasound-guided peripheral nerves alcoholisation and the quality of life. [AUT.] KAROLINA TURŻAŃSKA, SŁAWOMIR ZABOREK, JAROMIR JARECKI, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. W: 18th EFORT Congress. Vienna, 31 May - 02 June 2017. [Abstr.] [b. pag.] #3024.
 12. Stężenie wybranych metaloproteinaz w płynie stawowym w pierwotnej chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych u kobiet. [AUT.] JAROMIR JARECKI, PIOTR KOSIOR. Wiad. Lek. 2015 t. 68 nr 3 s. 310, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego : V Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Lublin, 17-19 września 2015. [Streszcz.].
 13. Położenie kanałów kostnych w technice przezpiszczelowej oraz przezportalowej w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. [AUT.] JACEK WALAWSKI, TOMASZ WNUK, JAROMIR JARECKI, ŁUKASZ KOZAK. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2012 vol. 14 suppl. 1 s. 61, XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Rzeszów, 19-22 września 2012. Streszcz.
 14. Skręcenie stawu skokowego - problem lekarza rodzinnego czy ortopedy?(Ankle distortion - general practitioner's or orthopaedic surgeon's concern?). [AUT.] JAROMIR JARECKI, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. Lekarz 2011 R. 15 nr 6 s. 67-74, bibliogr. sum.
 15. Epidemiology of primary gonarthritis in patients aged over 40 years.(Epidemiologia pierwotnych zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych u pacjentów po 40. roku życia.). [AUT.] JAROMIR JARECKI. Zdr. Publ. 2009 t. 119 nr 2 s. 144-147, bibliogr. poz. 27, streszcz.
 16. Massive pulmonary embolism despite the applied prophylactics - case studies from Clinic of Orthopedics and Rehabilitation, Medical School of Lublin.(Masywna centralna zatorowość płucna pomimo stosowanej profilaktyki - opis przypadków na podstawie materiału Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie.). [AUT.] KAROLINA TURŻAŃSKA, JAROSŁAW PIASECKI, JAROMIR JARECKI, D. HAŁASA-MAJCHRZAK, A. BUKOWIŃSKA, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 1 s. 35-38, [Tekst równol. w jęz. pol.].
 17. Ocena stężenia interleukiny 1 beta i wybranych metaloproteinaz w płynie stawowym, w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego: praca doktorska. [AUT.] JARECKI JAROMIR. ss. 121. Lublin 2008, Akad. Med.
 18. Stężenie wybranych metaloproteinaz w płynie stawowym w pierwotnej chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych u kobiet.(MMP-3 and MMP-9 concentation in synovial fluid primary gonarthritis.). [AUT.] JAROMIR JARECKI, PIOTR KOSIOR. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2008 vol. 10 supl. 2 s. 38-39, XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Poznań, 10-13.09.2008. [Streszcz.] [Tekst równol. w jęz. ang.].
 19. Anterior cruciate ligament reconstruction using Puddu method - preliminary report.(Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego zmodyfikowaną metodą Puddu - doniesienie wstępne.). [AUT.] MIROSŁAW JABŁOŃSKI, JAROMIR JARECKI, MIECZYSŁAW GORZELAK. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2007 nr 4 s. 28-36, bibliogr. poz. 22, [Tekst równol. w jęz. pol.].
 20. Odległe (powyżej 10 lat) następstwa operacyjnego leczenia skolioz dla dolnych segmentów kręgosłupa lędźwiowego. [AUT.] SŁAWOMIR ZABOREK, BOGDAN KŁAPEĆ, KAROLINA TURŻAŃSKA, DOROTA MAJCHRZAK, JAROMIR JARECKI, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. W: VII Ogólnopolskie i IX Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów. Ustroń 15-17.06.2007. Streszcz s. 29.
 21. Zabiegi rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zmodyfikowaną metodą Puddu w materiale Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie. [AUT.] MIROSŁAW JABŁOŃSKI, JAROMIR JARECKI, MIECZYSŁAW GORZELAK, KAROLINA TURŻAŃSKA, PAWEŁ CZUCHAJ, TOMASZ BLICHARSKI. W: VII Ogólnopolskie i IX Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów. Ustroń 15-17.06.2007. Streszcz s. 26.
 22. Zastosowanie badania podometrycznego w ocenie stóp pacjentów po operacyjnym leczeniu skoliozy z wykorzystaniem przeszczepów autogenicznych ze strzałki.(Using of podoscopy technique in an assessment of the patients after scoliosis surgery with autogenic fibular transplantation.). [AUT.] MIECZYSŁAW GORZELAK, MARCIN PENCUŁA, BOGDAN KŁAPEĆ, KAROLINA TURŻAŃSKA, PRZEMYSŁAW GORZELAK, JAROMIR JARECKI, JAROSŁAW JABŁOŃSKI. Post. Rehabil. 2007 t. 21 supl. 5 s. 79-80, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 27-29.09.2007. [Streszcz.] [Tekst równol. w jęz. ang.].
 23. Epidemiological analysis of the factors influencing meniscal lesions.(Analiza epidemiologiczna czynników wpływających na uszkodzenia łękotek stawu kolanowego.). [AUT.] JAROMIR JARECKI, P. KOSIOR, T. KLECZKOWSKI, M[AŁGORZATA] POLZ-DACEWICZ. W: International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27 may 2006. Streszcz s. 415.
 24. Epidemiological analysis of the factors influencing meniscal lesions.(Analiza epidemiologiczna czynników wpływających na uszkodzenia łękotek stawu kolanowego.). [AUT.] JAROMIR JARECKI, PIOTR KOSIOR, TOMASZ KLECZKOWSKI, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 4 s. 1145-1147, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27 May 2006.
 25. Influence of different environmental and epidemiological factors on type of meniscal lesion.(Wpływ różnych czynników środowiskowych i epidemiologicznych na rodzaj uszkodzenia łękotki stawu kolanowego.). [AUT.] JAROMIR JARECKI, PIOTR KOSIOR, TOMASZ KLECZKOWSKI, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ. W: International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27 may 2006. Streszcz s. 416.
 26. Influence of different environmental and epidemiological factors on type of meniscal lesion.(Wpływ różnych czynników środowiskowych i epidemiologicznych na rodzaj uszkodzenia łękotki stawu kolanowego.). [AUT.] JAROMIR JARECKI, PIOTR KOSIOR, TOMASZ KLECZKOWSKI, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 1 s. 265-267, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27 May 2006.
 27. Złamania kości piętowych, sposoby i wyniki leczenia.(Calcaneus fractures, methods of treatment and result.). [AUT.] JAROSŁAW KŁĘBUKOWSKI, JAROMIR JARECKI, ANDRZEJ BEDNAREK. Chir. Narz. Ruchu 2006 t. 71 z. 5 s. 401, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. [Tekst równol. w jęz. ang.].
 28. Epidemiology and environmental factors of Legg-Calve-Acute-Perthes disease (based on 173 anamneses form the Children's Orthopaedic Department). [AUT.] MICHAŁ KALITA, JAROSŁAW KAŁAKUCKI, SYLWIA BUCZEK-KAŁAKUCKA, JAROMIR JARECKI, EWA KOSIOR, ADAM OŻÓG. W: 2nd International Scientific Conference for Medical Students and Young Scientists in Lviv State Medical University. Lviv, October 11-13, 2001. Progr. and Abstr s. 57.
 29. Lateralizacja czynności kończyn dolnych a strona występowania choroby Perthesa (rola urazu w etiologii choroby Perthesa). [AUT.] JAROSŁAW KAŁAKUCKI, MICHAŁ KALITA, SYLWIA BUCZEK-KAŁAKUCKA, JAROMIR JARECKI, EWA KOSIOR, ADAM OŻÓG, KATARZYNA WOJTAL, PIOTR PETRYK, ANNA KWIECIŃSKA. W: Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr: Choroba Perthesa. Łódź, 14-16 czerwiec 2001. Streszcz s. 89.
 30. The effect of the predominant side of the body on the development of Legg-Calve-Perthes disease. [AUT.] MICHAŁ KALITA, JAROSŁAW KAŁAKUCKI, SYLWIA BUCZEK-KAŁAKUCKA, JAROMIR JARECKI, EWA KOSIOR, ADAM OŻÓG. W: 2nd International Scientific Conference for Medical Students and Young Scientists in Lviv State Medical University. Lviv, October 11-13, 2001. Progr. and Abstr s. 58, [Mylnie wydr. O oacuteg Adam].
 31. The effect of the predominant side of the body on the development of Legg-Calve-Perthes disease.(The importance of traumas in epidemiology of the disease.). [AUT.] MICHAŁ KALITA, JAROSŁAW KAŁAKUCKI, SYLWIA BUCZEK-KAŁAKUCKA, JAROMIR JARECKI, EWA KOSIOR, ADAM OŻÓG. W: International Congress of Medical Students and Young Physicians. Poznań, 20-22 May 2001. Abstr. book s. 63.
 32. The effect of the predominant side of the body on the development of Legg-Calve-Perthes disease. (The importance of traumas in epidemiology of the disease). [AUT.] MICHAŁ KALITA, JAROSŁAW KAŁAKUCKI, SYLWIA BUCZEK-KAŁAKUCKA, JAROMIR. JARECKI, EWA KOSIOR, ADAM OŻÓG. W: XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 2 grudnia 2000 s. 50.
 33. The prodromes of bronchial asthma exacerbation in children. [AUT.] GRAŻYNA GÓRNICKA, I. KIENDRAK, M. KUKAWSKA, E. KOSIOR, J. JARECKI. W: 4th Medical Symposium Lublin-Copenhagen. Lublin, 16th-18th November 2000. Progr. and abstr. book. [Lublin 2000] s. 63.
 34. Lateralization of lower extremities and side of Perthes' disease in children. [AUT.] E. KOSIOR, K. LEBIEDOWICZ, KATARZYNA WOJTAL, J. JARECKI, JAROSŁAW KORZAN, ADAM OŻÓG, PIOTR PETRYK, P. SENSYS. W: International Scientific Conference for Students and Young Physicians. Lviv, October 7-9, 1999. Abstr. book s. 5-6.
 35. Level of Adiponectin, Leptin and Selected Matrix Metalloproteinases in Female Overweight Patients with Primary Gonarthrosis. J Clin Med. 2021 Mar 18;10(6):1263. doi: 10.3390/jcm10061263. PMID: 33803785; PMCID: PMC8003316. Jarecki J, Małecka-Massalska T, Polkowska I, Potoczniak B, Kosior-Jarecka E, Szerb I, Tomaszewska E, Gutbier M, Dobrzyński M, Blicharski T.
 36. Taping Method Applied in the Treatment of Postsurgical Knee Swelling after Primary Total Knee Arthroplasty. J Clin Med. 2021 Jul 4;10(13):2992. doi: 10.3390/jcm10132992. PMID: 34279474; PMCID: PMC8268545. Jarecki J, Sobiech M, Turżańska K, Tomczyk-Warunek A, Jabłoński M. A Kinesio

Dr n. med. Jaromir Jarecki

Szybki kontakt​

Strona główna

© Wszelkie prawa zastrzeżone | 2020 |Dr n. med. Jaromir Jarecki
Projekt i wykonanie: Freeline
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»